Šajā kursā būs pieejamas dažādas grāmatas elektroniskajā formātā.

Periodiskie Jūrniecības žurnāli.

Grāmatu krātuve

LJK izstrādātie materiāli.

  • Studiju darbu noformēšanas noteikumi
  • Diplomdarba noformēšanas noteikumi.