Priekšmeti, kuri paredzēti Liepājas Jūrniecības koledžas jūrasskolas studentiem.